En informatör tänker högt


Diskussionsfrågor:
Vilken är er organisations viktigaste uppgift?
Vilka budskap vill ni nå ut med?
Vilka kanaler och samarbeten kan ni använda för att lyckas?

Ett förslag!
Under fliken Övningar och tips kan ni jobba vidare med att:
• Hitta ert kall
• Formulera ert kärnbudskap
• Välja era kanaler

Annonser