Samarbeta er till framgång


Diskussionsfrågor:
Vad väcker filmen för tankar?
Vilka aktörer skulle ni kunna samverka med för att nå ut med ert budskap?
Vilka annorlunda samarbeten skulle kunna ge er mer uppmärksamhet?

Ett förslag!
Under fliken Övningar och tips kan ni jobba vidare med att:
• Intervjua era förebilder
• Omvärldsbevaka och utveckla ert nätverk
• Diskutera mål och uppföljning

Annonser