Konkreta tips

Under den här fliken hittar ni följande tre filmer:
Fem tips inför pressmeddelandet
Skriv en debattartikel
Så lyckas ni i sociala medier
Så når ni ut till en politiker

Använd filmerna som konkreta verktyg i er opinionsbildning och i ert påverkansarbete. Efter varje film hittar ni diskussionsfrågor. Under fliken Övningar och tips hittar ni mer att jobba vidare med. Ett tips är att uppmana deltagarna att ha med papper och penna vid filmvisningarna, då de innehåller mycket och bra information.

Annonser