Övningar och mallar


Här har vi samlat en rad övningar, tips och mallar som kan stärka er i ert arbete med lokal opinionsbildning och p
åverkansarbete. Använd vissa eller eller allihop. Diskutera, testa, kopiera och gör det som tar just er framåt!

Hitta ert kall (pdf)
Formulera ert kärnbudskap (pdf)
Kartlägg ert nätverk (pdf)
Omvärldsbevaka och utveckla ert nätverk (pdf)
Välj era kanaler (pdf)
När ni vill nå politiker (pdf)
När ni skriver en debattartikel (pdf)
När ni skriver ett pressmeddelande (pdf)
Så lyckas ni i sociala medier (pdf)
Intervjua era förebilder (pdf)
Om mål och uppföljning (pdf)
Så gör ni en tidsbudget (pdf)

Mall Kontaktlista (Excel)
Mall Projektplan (Word)
Mall Tidsbudget (Excel)

Annonser