Vad och varför?


Diskussionsfrågor:
Vad väcker filmen för tankar?
Vad är opinionsbildning och påverkan för er?
Om ni skulle opinionsbilda mer i vardagen, vad skulle ni säga och till vem?

Ett förslag!
Under fliken Övningar och tips kan ni jobba vidare med att:
• Hitta föreningens kall
• Formulera ert kärnbudskap
• Skapa en projektplan

Annonser